top of page

Polityka Prywatności

§ 1. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane w związku z rejestracją i korzystaniem z platformy są przetwarzane przez Kraus Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 04-635 Warszawa przy ul. Niemodlińskiej 36 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000271142, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 952201119, numer Regon: 140750037.


2. Przekazanie danych osobowych, o których mowa w ust. poprzedzającym, oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych oznaczonych w formularzu rejestracji jako obligatoryjne może uniemożliwić Usługodawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz realizację zamówień. Podanie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.


3. Danymi obligatoryjnymi są:

 • login,

 • adres poczty elektronicznej,

 • hasło,
   

4. Danymi nieobligatoryjnymi są:

 • adres do korespondencji,

 • numer telefonu,
   

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez zaznaczenie przez użytkownika podczas rejestracji lub składania zamówienia odpowiedniego pola.


6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarzane są w następujących celach:

 • w zakresie niezbędnym do nawiązania, kształtowania warunków i treści, modyfikacji, rozwiązania oraz właściwej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,

 • w celu realizacji zamówień,

 • w celu rozpatrywania dokonanych zgłoszeń reklamacyjnych,

 • w przypadku zamówienia przez użytkownika Newslettera – w celu przekazywania informacji handlowych, w tym informacji o ofercie Usługodawcy, aktualnych promocjach oraz produktach oferowanych przez Usługodawcę.

 

7. Użytkownicy, którzy przekazali Usługodawcy dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mają prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. W tym celu dane mogą być samodzielnie edytowane i usuwane przez użytkowników. Nabywcy, którzy nie dokonali rejestracji mogą zwrócić się do Usługodawcy z żądaniem aktualizacji lub usunięcia danych na następujący adres poczty elektronicznej: hello@lab.art.pl lub w formie pisemnej na następujący adres Usługodawcy: lab.art.pl (Kraus Development Sp z o.o.) ul. Bellottiego 3, w Warszawie (01-022 Warszawa).


8. Użytkownicy, którzy przekazali Usługodawcy dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mają prawo do uzyskania informacji o celu i zakresie przetwarzania danych. W tym celu powinni oni zwrócić się do Usługodawcy w sposób, o którym mowa w ust. poprzedzającym.


9. Usługodawca, jako administrator danych osobowych, o których mowa w ust. 1, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135).


10. Przekazane Usługodawcy dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów uczestniczących w realizacji Zamówienia w celu doręczenia przedmiotu zamówienia oraz podmiotów uczestniczących we wzajemnych rozliczeniach stron. Liczba i rodzaj przekazywanych danych ograniczone są do niezbędnego minimum.


11. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich zniszczeniu, uszkodzeniu i przypadkowej utracie. Usługodawca dokłada ponadto szczególnej staranności w celu zapewnienia poprawności i aktualności danych i ich przetwarzania w sposób zgodny z prawem, tylko dla wskazanych powyżej celów, a także dla zachowania bezpieczeństwa ich przechowywania. 


 § 2. Pliki cookies

1. Usługodawca informuje, że w prowadzonej przez siebie pod adresem www.lab.art.pl platformie internetowej wykorzystuje tzw. pliki cookies.


2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkowników (komputer, telefon, tablet etc.), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z platformy. Pliki cookies umożliwiają późniejszą identyfikację użytkowników w przypadku ponownego połączenia z platformą (zapamiętanie danych do logowania, towarów dodanych do koszyka, dostosowanie treści platformy do zainteresowań użytkowników etc.). Pliki cookies umożliwiają także zbieranie danych statystycznych, co prowadzi do ułatwienia korzystania z platformy i jej dostosowanie do potrzeb i oczekiwań użytkowników. Pliki cookies nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników. Na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie ich tożsamości. Pliki cookies nie są w jakikolwiek sposób szkodliwe dla urządzeń końcowych użytkowników, nie zmieniają ich ustawień ani ustawień zainstalowanego na nich oprogramowania. Odczytywanie zawartości plików cookies możliwe jest wyłącznie przez serwer, który je utworzył.


3. Platforma może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. W razie przekierowania użytkownika na strony innych operatorów (w szczególności reklamodawców), użytkownik powinien zapoznać się odrębnie z obowiązującą na tych stronach polityką cookies, która może być inna niż obowiązująca w platformie.
4. Usługodawca wykorzystuje dwa typy plików cookies – „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.


5. Usługodawca wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 • tzw. pliki „zalogowania” – są one niezbędne do poprawnego funkcjonowania platformy u zalogowanych użytkowników, umożliwiają przechowywanie danych dotyczących aktualnego konta użytkownika. Przeterminowanie sesji następuje po stronie serwera, natomiast czas istnienia ww. plików cookies po stronie użytkownika trwa 30 dni.

 • token CSRF – jest niezbędny do poprawnego działania strony w wypadku wypełniania formularza. Służy zabezpieczeniom przeciw atakom typu m.in. XSS. Jest to cookie sesyjne, które jest kasowane w momencie zamknięcia przeglądarki

 • Pozostałe pliki cookies mogą dotyczyć zewnętrznych usług wykorzystywanych w platformie, np. Google Analytics bądź AdSense, czy też logowania za pośrednictwem Facebooka.
   

6. Wykorzystywane przez platformę pliki cookies nie są niebezpieczne dla urządzeń użytkownika i nie powodują ryzyka przedostania się na urządzenie użytkownika wirusów bądź innego niechcianego oprogramowania.
7. Dane zbierane biernie (automatycznie) od użytkowników za pomocą plików cookies podczas korzystania z platformy mogą być wykorzystane do prowadzenia badań zachowań użytkowników w platformie, natężenia ruchu w platformie lub do innych analiz statystycznych.

§ 3. Zarządzanie plikami cookies przez użytkownika

 
1. Usługodawca informuje, iż większość przeglądarek internetowych w swoich domyślnych ustawieniach dopuszcza zapisywanie plików cookies na urządzeniach końcowych swoich użytkowników.


2. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby pliki cookies wysyłane przez platformę zapisywały się na urządzeniach, za pomocą których korzystają Państwo z platformy, mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki internetowej tak, by automatyczne zapisywanie plików cookies było całkowicie zablokowane. Istnieje również możliwość takiego ustawienia opcji przeglądarki internetowej, aby za każdym razem prosiła Państwa o wyrażenie zgody na zapisanie plików cookies z różnych serwerów na Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe zasady blokowania plików cookies są dostępne na stronach dostawcy oprogramowania do przeglądania stron internetowych, z którego usług Państwo korzystają (Internet Explorer, Mozilla Fire Fox, Chrome itp.). Mogą Państwo również usunąć wcześniej zapisane pliki cookies ze swojego urządzenia.


3. Usługodawca informuje, iż decyzja o całkowitym lub częściowym blokowaniu zapisywania się plików cookies wysyłanych przez platformę na Państwa urządzeniach końcowych (komputer, telefon itp.) bądź ich usunięcie (po wcześniejszym zapisaniu) może wpłynąć negatywnie na działanie niektórych funkcji Platformy.


4. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystania plików cookies przez platformę, prosimy o wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@lab.art.pl

bottom of page